Voorwaarden

  1. Elke afspraak die u niet kunt nakomen, moet u uiterlijk 24 uur voor de behandeling afzeggen. Is een afspraak binnen 24 uur voor de behandeling afgezegd en kon in de gereserveerde tijd
    geen andere cliënt worden behandeld, dan zal ik u een factuur sturen voor de niet nagekomen afspraak.
  2. Een behandeling dient direct na afloop betaald te worden. Betaling kan contant of d.m.v. tikkie plaatsvinden.
  3. Om de kwaliteit van de voetverzorging te waarborgen, geef ik aan cliënten met diabetes mellitus en andere cliënten met risicovoeten alleen een pedicurebehandeling die zowel de
    medisch- als de niet medische voetverzorging omvat.